• 50 prosent fleire i bygg- og anleggsbransjen er utan jobb i dag enn for eit år sidan. Av desse er dei fleste utanlanske statsborgarar.

Fleire tømrarar mistar jobben

Over 1000 fleire rogalendingar står i dag utan jobb enn for eit år sidan. Flest har mista jobben i bygg— og anleggsbransjen og i industrien, viser tal frå NAV.