• Fra Byparken. Jarle Aasland

Streiket mot EU-direktiv

Det var godt oppmøte i Byparken da det ble avholdt politisk streik mot et nytt direktiv om vikarbyråer som EU ønsker at Norge skal innføre i norsk lovverk.