SUS vil ha flere over på buss

Stavanger Universitetssjukehus endrer parkeringssystemet sitt igjen. Målet er å legge bedre til rette for kveldsarbeidende kvinner og ansatte med små barn.