• Hverken Fylkesmannen i Rogaland eller Statens helsetilsyn har vurdert innholdet i redegjørelsen fra Stavanger kommune om barnekidappingen i Tyrkia der to barn og deres fosterforelde ble smuglet ut fra landet via flyplasssen i Istanbul. Jarle Aasland

Må svare for seg om barnekidnapping

Er penger fra Stavanger kommune brukt til å bestikke tyrkiske tjenestemenn for å hente barn med utreiseforbud ut av landet? Kontrollutvalget ber nå om å få fakta på bordet.