• Sittende volleyball med ballong var en del av dagens trim for Karsten Berg da han var inne til kortidsopphold på Øyane sykehjem. Til venstre ergoterapeut Gro Finnvik Øpsen. (Bildet ble tatt i 2010). Lars Idar Waage

Utvidelsen av Øyane sykehjem framskyndes

Et enstemmig levekårsstyre i Stavanger går inn for å utvide Øyane sykehjem med 40–50 plasser så fort som mulig.