Barn venter år etter år

Hundrevis av barn banker på kulturskoledøra hver eneste høst. Men de blir ikke sluppet inn.