• - Me ser at det er nokre kundar me ikkje får tak i med megabutikken. No ønskjer me å gi eit tilbod til dei. Me meiner Nærbø er klar for dette, og me har arbeidd lenge for å få det til, forklarer dagleg leiar Arild Gudmestad. Reidun Gudmestad

Coop i begge endar av Nærbø

Coop Nærbø satsar også på lågpris. Torsdag opnar ny butikk i den andre enden av Nærbø. Megabutikken blir som før.