• Området Atlanteren skal blant annet få en kraftig oppgradert Skeie skole, idrettshall, kulvert og viltkorridor.

Sykehjem og 900 boliger til Hundvåg

Rundt 880 boliger, nytt sykehjem, skoleløft, park, kulvert og viltkorridor skal drysses over Atlanteren.