• Dette er knutepunktet som åpner for framtiden, tror arkitektene Kristoffer Bakk Thørud, til venstre, og Reier Carlsen, fotografert i dagens trafikkerte kryss mellom Reevegen og Storgata som de vil gjøre bilfritt gjennom ny sentrumsplan. Geir Sveen

Her kan farten bli 5 km i timen

Det er urealistisk å ha både biler og folk foran Bryne mølle/M44, hevder arkitekt Reier Carlsen like før høringsfristen går ut for Nye Bryne.