• Henrik Einar Seglem og Sentrumsforeningen ønsker å bruke denne bua på Torvet til servicekontor og turistinformasjonen, men i kommunen sliter de med at den mangler vann og avløp. Arnt Olav Klippenberg

Nå pakkes bua bort

Eigersund kommune sliter med å si ja til å beholde bua fra Julebyen på Torvet som turistinformasjon. Den mangler avløp til kaffevannet. Samtidig avvikles turistsamarbeidet i Dalane. Krise, er et ord som går igjen.