Mistenkt for kjøring i rus

To kjenninger av politiet ble stoppet på Klepp.