• Alle er enige om at det er ønskelig å tilrettelegge flere næringstomter i Nordmarka, men man er uenige om hvordan det skal skje.

Strid rundt næringspark

Næringslivet i Strand og kommunen er fortsatt på kollisjonskurs.