• – Jeg er ikke vant til særlig raushet fra Erna Solberg (H). Men jeg synes hun gjør seg veldig liten hvis hun ikke også erkjenner at på dette området (tidlig innsats, red.anm.) har det de siste åtte årene skjedd en stor utvikling i norsk skole, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). GORM K GAARE

- Ikke vær så smålig, Erna

– «Vente og se»-holdningen er byttet ut med tidlig innsats når eleven strever. Den viktigste grunnen til framgangen i norsk skole, sier Kristin Halvorsen (SV).