• Det er også kommet sprekker i betongen ved broen. Magnus Nødland Skogedal

Jernbanebroen ved Ruten rører på seg

Jernbanebroen som går over Julie Eges gate/Flintergaten har sunket. Søylene er skeive og bristen lett synlig. -Ingen fare, sier Jernbaneverket.