• – Mange forbinder meg med elbil, men fra nå av skal jeg være byens mest offensive sykkelpolitiker, lover Torfinn Ingeborgrud i Miljøpartiet de Grønne. Universitets-lektoren bor på Våland og bruker elektrisk sykkel på jobb hver dag. Her ankommer han rådhuset. Jonas Haarr Friestad

Han vil få dobbelt så mange til å sykle

I mandagens bystyre kommer Miljøpartiet De Grønne (MdG) til å få gjennomslag for at Stavanger skal gjøre mer for syklistene.