• Halvor Wilberg, Wenche Myhre og fylkesordfører Janne Johnsen. Myhre mottok en sjekk på 50.000 kroner, og en skulptur. Magnus Nødland Skogedal

Wenche Myhre fikk Kreftprisen

Kirsten Wilbergs Minnefond gir Kreftprisen for 2012 til Wenche Myhre.