• Høgres gruppeleiar i kommunestyret, Tor Eivind Moss, (t.h.) og Senterpartiets Torbjørn Fjermestad veit ikkje kven søkarane til rådmannsstillinga i Gjesdal er med unntak av Knut Underbakke. Alle andre kandidatar har KrFs ordførar, Olaug V. Bollestad, saman med to representantar sørgt for å få bort frå søkarlistene.

Politiske lakeiar i Gjesdal

Når representantane i kommunestyret i Gjesdal komande måndag tilset Knut Underbakke som ny rådmann og øvste administrative sjef, veit dei at dei ikkje har noko dei skal ha sagt.