Utreder seks felt på motorveien

Statens veivesen går nå i gang med å utrede to ekstra felt på motorveien fra Stavanger til Forus. De to ekstra kjørefeltene skal reserveres for kollektivtrafikk.