Kreftforeningen skryter av SUS

Brystkreftforeningen er imponert over jobben som blir gjort ved Stavanger Universitetssjukehus.