• Sjølv om kalendaren viser 2. mai, kan du bruka piggdekk det er varsla eller er fare for glatte vegar. Pål Christensen

Glatte vegar gir piggdekk-opning

Vegane var glatte i låglandet i dag, og det same er varsla fredag. Fristen er ute for å ta av piggdekka, men politiet skriv ikkje ut bot om du har gode grunnar til å la det vera.