• Fredrik Refvem

- Strømkabelen til fyret trolig kuttet

Ankeret til MF«Fjordveien» kan ha kuttet strømkabel til fyrlykten på skjæret Bragen.