• Advokat Morten Furuholmen er dømt for medvirkning til grovt heleri etter å ha bistått David Aleksander Toska i å inndrive en gjeld på 5 millioner kroner pluss renter – totalt 6,5 millioner kroner. Men advokatbevillingen får han beholde. Knut S. Vindfallet

Får fortsette som advokat

Morten Furuholmen mister ikke bevillingen, men den heleridømte advokaten får en advarsel fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.