• Her, i de indre delene av Gjesdal, i Gilja/Dirdal, kommer kommunens nye idrettshall. Jon Ingemundsen

Her får de ny idrettshall

De indre delene av Gjesdal er ikke på noen måte bymessig befolket, men Gilja, Frafjord og Dirdal er til sammen så mange at det er på tide å bygge idrettshall ved skolen i Dirdal.