• Fra og med neste uke blir det 14 færre akuttsenger på psykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus. Jonas Haarr Friestad

SUS stenger akuttpost ved psykiatrisk avdeling

Stavanger Universitetssjukehus må midlertidig stenge en av fire akuttposter på psykiatrisk avdeling fordi sykehuset ikke får tak i nok sykepleiere.