• Fra og med neste uke blir det 14 færre akuttsenger på psykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus. FOTO: Jonas Haarr Friestad

SUS stenger akuttpost ved psykiatrisk avdeling

Stavanger Universitetssjukehus må midlertidig stenge en av fire akuttposter på psykiatrisk avdeling fordi sykehuset ikke får tak i nok sykepleiere.