SUS stenger akuttpost ved psykiatrisk avdeling

Stavanger Universitetssjukehus må midlertidig stenge en av fire akuttposter på psykiatrisk avdeling fordi sykehuset ikke får tak i nok sykepleiere.

Publisert: Publisert:

Fra og med neste uke blir det 14 færre akuttsenger på psykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus. Foto: Jonas Haarr Friestad

Denne artikkelen er over syv år gammel

Akuttpost E1 blir midlertidig nedlagt i slutten av uken.

— Vi har store problemer med å rekruttere nok sykepleiere Det betyr at vi må stenge en akuttsengepost i fire måneder mens vi jobber med å få tak i kvalifisert personale, sier Håkan Nordin avdelingssjef for spesialavdelingen for voksne ved psykiatrisk divisjon. Han håper og tror at avdelingen kan åpne igjen etter fire måneder.

Den midlertidige nedleggelsen betyr at 14 av 50 akuttsenger forsvinner, men Nordin mener at dette ikke vil gå ut over tilbudet til pasientene.

— Terskelen for å bli innlagt vil ikke bli høyere, men det kan bety at det vil bli plassert flere pasienter på en post. Vi håper å unngå korridorpasienter. Vi har i prinsippet ingen ventetid her fordi innleggelsene er akutte, sier Nordin.

Frustrasjon blant de ansatte

Nedleggelsen vil derimot bety større belastning hos de distriktspsykiatriske senterne (DPS) i fylket.

— Noen av akuttpasientene kan bli flyttet direkte til DPS-ene og det kan bety større belastning på dem, innrømmer Nordin.

Nedleggelsen kom brått på de ansatte.

— De ansatte er naturligvis leie seg og frustrerte fordi de har et veldig godt arbeidsmiljø og gjerne vil fortsette å jobbe sammen. De føler seg usikre og utrygge. Vi fikk beskjeden forrige uke. Det er klart at det ikke er noe kjekt, men det var helt nødvendig for å ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte. Fra de tillitsvalgtes ståsted har vi blitt tatt med i prosessen, men de ansatte kunne forståelig nok tenke seg at dette skjedde over lenger tid, sier Synnøve Grønnestad, hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund ved psykiatrisk divisjon.

Hun vil berømme ledelsen for deres håndtering av den vanskelige situasjonen og måten de har ivaretatt sikkerheten og tryggheten for de ansatte og for pasientene på.

Nordin innrømmer at prosessen har gått fort, men han mener at de tillitsvalgte har vært godt orientert hele veien.

— Vi har sett at det spisser seg til mer og mer. Da har vi måttet gjøre noe rask for å beskytte både pasienter og personale, sier Nordin.

Stor økning i akuttinnleggelser

Tall fra SUS viser at antall akutte innleggelser ved sykehuset har økt dramatisk de siste ti årene. 1533 ble innlagt ved AMC2 (akutt mottakspost ved psykiatrisk avdeling på SUS) i 2002. I 2011 var tallet steget til 2362. Det er en økning på 54 prosent. Ikke bare har antallet økt, de som legges inn er markant dårligere nå enn i 2002: Symptomene har blitt verre, funksjonsfallet mer alvorlig og stadig flere av pasientene har også tileggs problemer som misbruk av alkohol og/eller narkotika eller vanedannende medikamenter som for eksempel valium.

Den store økning har ført til at psykiatrisk avdeling nå får tilført 17 nye stillinger det kommende året, men problemet er mangelen på fagpersonale på arbeidsmarkedet. Per i dag finnes det 45 ledige stillinger ved spesialavdeling for voksne på psykiatrisk divisjon. I tillegg kommer de 17 nye stillingene. Åtte skal besettes i høst.

— Vi jobber veldig målrettet med å rekruttere nok personale både på kort og lang sikt. Men vi har store problemer på hele avdelingen. Mange på sykepleiere er et spesielt fenomen her i Rogaland, sier Nordin.

Han mener at samhandlingsreformen må ta deler av skylden fordi den har ført til at kommunen har overtatt penger som gjøre at de kan tilby sykepleierne bedre lønn.

Høyt sykefravær

Nordin er ikke fornøyd med sykefraværet har gått noe opp den siste tiden.

— Vi ligger på rett under seks prosent her på min avdeling og slik er det på mange av de andre avdelingene også. Det har vært en liten oppgang i det siste, men tallene er uansett for høye, mener han.

I likhet med Nordin, er heller ikke Grønnestad bekymret for at nedleggelsen skal gå ut over pasientene.

— Noen pasienter kan reagere negativt på at det blir flyttet til andre avdelinger, men samtidig er de vant til å bli flyttet. Jeg tror ikke terskelen for å bli innlagt vil bli høyere. De stenger jo sengeposter om sommeren uten at det går ut over pasientene, sier hun.

Publisert: