- Staten må hjelpe algesjuke vassdrag

Myndighetene må ta et større ansvar for å bedre vannkvaliteten i algeplagede vassdrag i sentrale strøk, krever Naturvernforbundet i Rogaland.