Klager i Hovemarka kan gå til retten

Fleire huskjøparar i Hovemarka i Sandnes er villige til å tarettslege steg for å få gehør for klagene mot byggefirmaet TeamBygg.