Reddet lillebror fra drukningsdøden

14 år gamle Roger Hognestad hørte et plask i vannet, og skjøntefort at det var lillebror som hadde falt uti. Storebror reagerteraskt og hoppet etter.