Glad de lever etter eksplosjonen

Det tyske ekteparet var 25 sjømil ut av Egersund da batteriene om bord eksploderte.