Ungdomshuset på Høle kler seg for nye 100 år

Ungdomslaget Idun og Høle-bygda tar eit krafttak for å rusta opp det gamle ungdomshuset frå 1899.