Førskolelærer tilbake i arbeid

Lura Foreldrelagsbarnehage aksepterer ikke dommen Stavanger tingrett har avsagt, om at de urettmessig har sagt opp en førskolelærer. Kvinnen er nå tilbake på jobb.