Optimistiske bedriftsledere

En undersøkelse i regi av Fokus Bank viser at bedriftsledere på Vestlandet nå ser lysere på livet enn kolleger i andre landsdeler.