Minst 22.000 på flyfest

— Arrangementet gikk over all forventning. Minst 22.000 betalendetilskuere, kanskje en del tusen mer når fintellingen er over ogflere tusen gratis tilskuere utenfor gjerdet, gir inspirasjon til ågjenta tiltaket ved en senere anledning, sier ansvarlig stevnelederHåvard Vetrhus for Sola Airshow 2000.