Trues med nedleggelse tross nye overskudd

Flyverkstedet Braathens Technical Services på Sola trues av nedleggelse eller oppsplitting selv om moderselskapet i Stockholm tjener penger.