Oljeutslipp kostet Statoil minst 44 millioner kroner

Utslippet av 1000 liter hydraulikkolje fra «Eirik Raude» har kostet Statoil noe mer enn vanlig literpris. Tre uker borestans kan ikke tas inn igjen.