- Jørpeland må skynde seg å bli by

Jørpeland må skynde seg å bli by før Ryfast blir en realitet, mener Oddvar Skjæveland fra Rom Arkitekturpsykologi.