Kronerulling for rasofre

Naboer og venner har startet kronerulling for skredofrene i Strand. Huset var ikke forsikret.