Innbrudd på Ullandhaug

STAVANGER: Rett før kl.17.00 i går fikk politiet melding om et innbrudd i en bolig på Ullandhaug.