Barnehage bremses av kommunen

Muldvarpen vil bygge nytt barnehagebygg, men kommunen utelot barnehagen i reguleringsplanen.