- Etterretnings-informasjon gikk ut til patruljene

Utepatruljerende politi var blitt bedt om å være synlige og se nøye etter ved strategiske steder i Stavanger sentrum i god tid før ranet.