Klageorgan mangler kompetanse

Forsikringsskadenemnda har ikke den ekspertise som skal til for åkunne behandle klagen til Roar Knutsen. Det bekrefter nemndasformann Trygve Bergsåker overfor Aftenbladet.