- Ranet var styrt fra utlandet

— Nordmenn kunne aldri ha utført denne operasjonen alene, menerprivatetterforsker Harald Olsen.