Ingen hjemme da hus brant

Brannvesenet fikk lørdag kveld melding om røykutvikling i et bolighus på Varhaug.