- Gateprostituerte tenker på egen sikkerhet

Gateprostituerte har egne rutiner og regler for å kunne ivareta sin egen sikkerhet på jobb.