Enda mer skyting på Vatne

Generalinspektøren i Heimevernet har stilt penger til rådighet for å reparere de militære skytebanene på Vatne og Svartemyr i Sandnes. Fra 2006 skal banene igjen være klar til bruk.