• Tida har gått i frå mange ferjer nå når folk skal fram i ein fart over bruer og gjennom tunnelar. Men somme vil nok sakna pausen ferjeturen gir. Anders Minge

Å venta på siste ferje

For alle ventar ei siste reis. Det gjeld både folk og ferjer.