«Huset» kan redusere overdosedødsfallene

I mars åpner Huset dagsenter for rusmisbrukere i funkisvillaen ved Sandnes kirke.