Øyne ser når salg ikke er billig nok

Butikker er fulle av tilbud, og enda fullere av folk. I kaoset finnes noen lange fingre, men også noen like lange blikk.