Svak kirkeøkonomi stenger gravkapell

I årene framover vil det gamle gravkapellet i Sandnes stå ubrukt. Seinere i år kan det for første gang bli opp— sigelser i Kirken i Sandnes.