Nye hytter

Bygningsrådet i Sirdal har lagt en plan for 20 nye hytter og åtte doble leilighetsbygninger på Suleskard ut til offentlig ettersyn. Grunneier er Geir Terje Sirekrok.